Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

4. Dekret zatwierdzający zmianę numeru 4 naszego Prawa

KONGREGACJA DO SPRAW
INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO
I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO

Prot. n. R. 17-1/98

Wielebny Księże,

Mam zaszczyt poinformować Księdza, że przestudiowaliśmy zmianę artykułu 4 paragraf pierwszy Prawa Podstawowego przedstawionego przez Księdza w imieniu XVIII Zebrania Generalnego waszego Stowarzyszenia.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego aprobuje i zatwierdza zmianę według tekstu zachowanego w jej archiwum.

Korzystam z okazji, aby przesłać Księdzu życzenia spokojnego roku 1999 i potwierdzam moje serdeczne oddanie w Panu.

Eduardo Cardinale Martinez Somalo
Prefekt

Piergiorgio Sihano Nesti CP
Sekretarz

Z Watykanu, 11 stycznia 1999 r.